Wijkplatform Jachthuis

Wij zoeken een ONLINE COMMUNITY MANAGER

FUNCTIE: Online community manager, vrijwillig/onbezoldigd. Deze persoon is verantwoordelijk voor de digitale kanalen van de organisatie. Deze beheert de communicatie en interactie met de (potentiële) leden van Wijkplatform Jachthuis (WPJ) zo optimaal mogelijk, in dit geval via Facebook en de website. Een bijdrage aan de analoge communicatie wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk. (Hierbij denken we aan de halfjaarlijkse nieuwsbrief en het inhoudelijke jaarverslag.) Ook denken we aan het plaatsen van foto’s in een digitaal album op de website en het digitaal archiveren van jaarverslagen, notulen, etc. Voor meer informatie: zie https://www.facebook.com/WPFJachthuis/

WIST U DAT...

... u al lid kunt worden door u aan te melden met naam en (e-mail)adres?!! Lid worden en stemrecht hebben kan al als u woonachtig bent in de wijk en u uzelf heeft aangemeld met uw naam en (e-mail)adres. Het (voorheen) lidmaatschapsgeld is veranderd in een - vrijwillige en liefst structurele - donatie. (automatisch 1x per jaar van minimaal €5,- ) Per 1 juni 2014 incasseren wij uw donatie met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de Euro-incasso. De oude afgegeven machtigingen blijven geldig. De afschrijving op uw rekeningoverzicht ziet er anders uit dan u gewend bent. U herkent onze incasso aan de volgende gegevens: Ons Incassant ID: NL49ZZZ091925390000 Uw machtigingskenmerk: (ieder betalend lid heeft een uniek kenmerk) Omschrijving: donatie 2014 Bedrag: € 5,00 Een week van tevoren ontvangt u van ons een vooraankondiging via uw mail- of postadres.

WIJKBIJEENKOMSTEN

Het bestuur van wijkplatform Jachthuis wil dit jaar meer in contact komen met alle inwoners uit de wijk. Daarom organiseren we regelmatig een wijkbijeenkomst. Houd deze website in de gaten voor de datum van de eerstvolgende bijeenkomst.

LID WORDEN?

Wilt u lid worden van het wijkplatform Jachthuis? Dan kunt u zich aanmelden via info@bewonersjachthuis.nl. Als u informatie schriftelijk wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij het Wijkplatform Jachthuis, p/a Acaciastraat 2, 6581 AN te Malden. Alleen mét u wordt het wijkplatform uw klankbord.