Wijkplatform Jachthuis

Contact met het platform

Eén ding is zeker, wij zoeken met u contact. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Bent u bereid om een deelactiviteit te verzorgen, aan een werkgroep deel te nemen of wilt u in het bestuur? Geeft u ons dan alvast uw e-mailadres. Dat maakt het voor ons mogelijk om u makkelijk te bereiken.

Alle (e-mail)adressen blijven in ons beheer en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

U kunt u ons mailen via info@bewonersjachthuis.nl of uw brief richten aan: Wijkplatform Jachthuis, p/a Acaciastraat 2, 6581 AN, Malden.

Wij zijn er voor iedereen in de wijk. We hopen dan ook dat onze vereniging een goede afspiegeling wordt van alle bewoners van Jachthuis.

Doet u mee met ons?

Nico de Boer (voorzitter), Jan Janssen (penningmeester), Frank Timmers (secretaris)