Wijkplatform Jachthuis

Wat betekent het platform voor u?

  • We willen het prettige leefklimaat in onze wijk behouden en verbeteren;

  • We zijn de overlegpartner voor de gemeente en adviseren gevraagd en ongevraagd;

  • We doen dat met u en voor u. Daarom is het belangrijk dat u uw mening laat horen en ons vertelt wat we moeten doen en hoe we dat moeten doen;

  • We hebben daarom een vereniging opgericht waar u, dus alle wijkbewoners, lid van kunt worden, waar u stemrecht heeft en waar u het bestuur kunt kiezen;

  • We zullen u vragen om mee te werken in werkgroepen, bij de communicatie, bij het vaststellen van onderwerpen waar aandacht aan gegeven moet worden, bij...

  • Het is daarom belangrijk dat we u makkelijk kunnen bereiken. Daarom vragen we uw e-mailadres als u dat hebt.

<